top of page
20180410_155514_edited.png

Drama jako jedna
z technik arteterapii

20180410_173603_edited.png


Wymalujmy emocje

20180410_161951_edited.png

Ożywianie przedmiotów
i praca z lalką

Czym jest arteterapia?

Arteterapia to metoda pracy z dzieckiem wspierającą jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych i z zachowaniami problemowymi (agresywnych, zahamowanych, z wysokim lękiem, nadpobudliwych psychoruchowo).

Pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy.

Rozumiana jako terapia zajęciowa wspomaga rozwój sprawstwa dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Zajęcia z zakresu terapii przez twórczość mają wymierny, korzystny wpływ na rozwój osobowości każdego dziecka. Umożliwiają uwolnienie tłumionych emocji: lęku gniewu, przygnębienia, poprawiają komunikację między uczniami, zwiększają wiarę we własne możliwości sprawcze. W przypadku dzieci zdolnych wspomagają ich rozwój emocjonalny oraz intelektualny w zakresie twórczego myślenia

i wyobraźni. Mają niezaprzeczalne walory terapeutyczne, ponieważ dostarczają radości płynącej

z tworzenia, rozwijają kreatywność dziecka oraz jego zdolność empatycznego rozumienia innych ludzi. Uczą tolerancji i poszanowania odrębności każdej jednostki ludzkiej.

bottom of page